Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o dodatočnej výzve na štúdium na prestížnych univerzitách mimo Európy v rámci programu Erasmus+ a tiež cez Bilaterálne zmluvy na letný semester akademického roku 2022/2023.

Výzva v SJ

Výzva v AJ

Link na zverejnenú dodatočnú výzvu: Študuj v zahraničí v letnom semestri 2022/2023 - Ekonomická univerzita v Bratislave (euba.sk)

S pozdravom 

doc. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ EUBA 

studium_mimo_eu_-_ls_22-23_v2.png

studium_mimo_eu_-_ls_22-23._v2png.png

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.