Na základe pozvania od vedenia školy som sa v dňoch 27.8. - 4.9. 2022 zúčastnil prednáškovo-výskumného pobytu na University School of Tourism of Lanzarote (EUTL), University of las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Cieľom pobytu bolo predovšetkým rozvíjanie tematiky, ktorej sme sa spolu začali venovať počas môjho predchádzajúceho pobytu. V nadväznosti na ich požiadavku som pripravil vedeckú prednášku pre výskumníkov, učiteľov a študentov školy na tému Viackriteriálne modely v priestorovej konkurencii (ang. „Multi-criteria spatial competition models“) o možnostiach aplikovania vybraných ekonomických modelov na rozvoj niektorých regiónov na ostove Lanzarote.

Po vedeckej prednáške som mal možnosť stretnutia a diskusie súvisiacich s výučbou (diskusia o obsahu vybraných predmetov, softvérová implementácia výučby a testovania) a výskumnou činnosťou (výmena nových poznatkov a skúseností ohľadom publikačnej činnosti) s kolegami z University School of Tourism of Lanzarote (EUTL), University of las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). V závere sme tiež diskutovali o možnostiach ďalších spoločných výskumných aktivít.

Ing. Allan Jose Sequeira Lopez, PhD.

Katedra románskych a slovanských jazykov

canare1.jpg

canare3_1.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.