Zuzana Gašová: Výber terminologických záznamov z poľovníckej zoológie a biológie / Auswahl terminologischer Einträge aus dem Fachgebiet 'Wildtierkunde'

Vydaveteľstvo: © Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., České Budějovice, 2022

Odbornú knižnú publikáciu tvorí súbor terminologických zápisov k vybraným odborným pojmom z oblasti poľovníctva, konkrétne poľovníckej zoológie a biológie.

Odborná knižná publikácia vznikla s podporou projektu KEGA č. 006TU Z-4/2020 Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom e-learningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve.

uvod_0.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.