Milé študentky, milí študenti,

rada by som vás informovala o výzve na predkladanie žiadostí o stáž (2. kolo) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023 (stáž je možná od 15. decembra 2022 do 15. apríla 2023).

Požadované dokumenty je potrebné zaslať do 15. decembra 2022 (do 9.00 hod.) e-mailom na adresu

Ďalšie informácie nájdete tu: VÝZVA na podávanie prihlášok (2. kolo) v rámci programu ERASMUS+ Mobilita – Stáž na akademický rok 2022/2023  

Ak má študent záujem o stáž, musí o tom informovať pani doc. Ildikó Némethovú pred odoslaním požadovaných dokumentov v systéme studyabroad.

Pani doc. Ildikó Némethová sa so študentom stretne osobne alebo prostredníctvom MS Teams.

Stretnutie je povinné pre každého študenta, ktorý má záujem o mobilitu.

Ďakujem a prajem vám pekný deň.

S pozdravom

doc. PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Vice-dean for International Relations

University of Economics in Bratislava

Faculty of Applied Languages

erasmus_staz_2022_2023_2_kolo_plagat_sk.jpg

erasmus_staz_2022_2023_2_kolo_plagat_en.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.