Dňa 7.novembra privítala Fakulta aplikovaných jazykov zástupcov prekladateľských spoločností Otega, EXE a ASAP-translation, ktorí študentom fakulty prezentovali možnosti profesionálneho uplatnenia sa v oblasti rýchlo sa rozvíjajúceho jazykového priemyslu.

 

Prezentácie boli spojené so živou diskusiou, v ktorej študenti kládli našim hosťom rôzne zaujímavé otázky.

Text a foto: Mgr.Jozef Štefčík, PhD.

img_0618.jpeg

img_0625.jpeg

img_0640.jpeg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.