Počas týždňa od 24. októbra do 28. októbra 2022 sa multidisciplinárna a multikultúrna skupina študentov zo 7 európskych krajín (Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Fínsko) zúčastnila hybridného intenzívneho programu (Blended Intensive Programme) s názvom Boost Your Digital Storytelling Skills na Fakulte obchodu, hotelierstva a cestovného ruchu na Budapest Business School v Budapešti.

Hlavnou myšlienkou a poslaním programu bolo zlepšiť marketingové zručnosti študentov, najmä ich schopnosť vytvárať a rozvíjať digitálne príbehy, v oblasti digitálneho storytellingu. Teoretická časť programu pozostávala z prezentácií odborníkov, napríklad riaditeľa reklamnej agentúry alebo copywritera, a praktická časť bola zameraná na tvorbu originálnych reklamných materiálov.

Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave reprezentovali študenti Miriam Doľacká, Richard Frátrik, Hugo Šebestian, Viktória Csipáková, ktorí už po štvrtýkrát úspešne spolupracovali so študentmi z rôznych európskych krajín.

Myšlienka hybridného intenzívneho programu BIP Boost Your Digital Storytelling Skills vznikla v spolupráci s partnerskými univerzitami projektu CORALL Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2019-1-HU01-KA203-061070 (Coaching-oriented online resources for the autonomous learning of LSPs), ktorého členmi za Fakultu aplikovaných jazykov sú dekan fakulty doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., prodekanka pre vzdelávanie PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy Dr. habil. Ildikó Némethová, PhD., vedúca Katedry nemeckého jazyka Mgr.  Ingrid Kunovská, PhD. a zástupkyňa vedúcej Katedry nemeckého jazyka Mgr. Jana Kuchárová, PhD., ktorí sa počas týždňa zúčastnili na nadnárodnom projektovom stretnutí a workshope Learn to Change, ktorý sa zaoberal otázkou autonómneho učenia a úlohou kouča v systéme vysokoškolského vzdelávania.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.