Dávame Vám do pozornosti novú publikáciu Mgr. Silvie Adamcovej, PhD.: HANDBUCH ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR, ENTWICKLUNG DER GESCHICHTE, LITERATUR UND KULTUR DEUTSCHLANDS.

Vedecká monografia osvetľuje problematiku dejín nemeckej literatúry na pozadí konkrétnych historických udalostí. Okrem literárnych foriem, motívov, tradícií sa sústreďuje predovšetkým na najdôležitejšie etapy vo vývine nemeckej literatúry ako aj na jej predstaviteľov a diela. Okrem toho sa autorka koncentruje na dôležité osobnosti nemeckej histórie a kultúry, ako napríklad filozofi, lingvisti, štátnici a pod.

handbuch_0.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.