Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať o výzve na podávanie prihlášok na študijný pobyt na univerzite v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ ŠTÚDIUM v akademickom roku 2023/2024.

Hodnotiace kritériá

Termín na doručenie prihlášky je utorok, 14. február 2023 do  9.00hod.

 
S pozdravom,

Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

Vice-dean for International Relations
University of Economics in Bratislava
Faculty of Applied Languages 
Dolnozemská cesta 1
852 35 Petržalka, Bratislava
Slovakia

erasmus_2023_2024_plagat_sk.png

erasmus_2023_2024_plagat_en.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.