Dňa 9. mája 2023 prebehlo v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku slávnostné odovzdávanie magisterských diplomov z Lotrinskej univerzity (Université de Lorraine). V rámci medziuniverzitnej spolupráce majú študenti viacerých slovenských univerzít – medzi nimi aj študenti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave – možnosť absolvovať magisterské štúdium v odbore „Európske a medzinárodné štúdiá“, ktoré zabezpečuje Európske univerzitné centrum v Nancy.

Jednou z diplomovaných študentiek je aj naša absolventka, Mgr. Lucia Litavcová, ktorej srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére.                                                                                                                                                                                                                                     

Andrea Tureková

                                                                                                                                                                                      v mene Katedry románskych a slovanských jazykov

 

„Som vďačná za príležitosť absolvovať magisterské štúdium, ktoré ponúka Lotrinská univerzita počas štúdia na Ekonomickej univerzite. Získala som nielen hlbšie vedomosti v oblasti financií, práva, medzinárodných a európskych vzťahov vďaka profesorom z Lotrinskej univerzity, ale taktiež som nadobudla širšiu slovnú zásobu vo francúzskom jazyku z daných oblastí.“ Lucia Litavcová

 

lotrinska_univerzita1.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.