V týždni od 8. mája 2023 do 12. mája 2023 sa na Debrecínskej univerzite v Maďarsku uskutočnil medzinárodný intenzívny program GloLiteToLead alebo Global Literacies to Enhance Leadership v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave na Slovensku, Ekonomickou univerzitou vo Varne v Bulharsku, Univerzitou aplikovaných vied v Zwickau v Nemecku a Univerzitou Zielona Góra v Poľsku.

Dvaja významní rečníci z popredných spoločností Emerson a Dyntell poskytli účastníkom poznatky o dôležitosti vštepovania vodcovských zručností budúcim lídrom počas ich vysokoškolského štúdia. Balázs Hopka, generálny riaditeľ spoločnosti Emerson v maďarskom Székesfehérvári, predstavil spoločnosť Emerson ako globálneho lídra v oblasti automatizácie s kultúrou, ktorej cieľom je vytvárať hodnoty pre svojich zamestnancov, zákazníkov a akcionárov. Peter Salga, generálny riaditeľ softvérovej korporácie Dyntell Hungary so sídlom v maďarskom Debrecíne, vysvetlil, ako sú systémy automatizácie výroby určené pre maďarské, rumunské a americké podniky.

Interaktívne prezentácie, prípadové štúdie a diskusie boli hlavným prúdom zámerného, aktívneho učenia sa zameraného na rozvoj efektívneho vedenia s cieľom spoznať motivačné faktory, emocionálnu inteligenciu a komunikačné metódy na vytvorenie transformačného štýlu vedenia, naučiť sa aplikovať štýl vedenia na riešenie konkrétnych výziev a riadiť podmienky podporujúce výkonnosť tímu. Okrem toho účastníci prostredníctvom interaktívnych aktivít pochopili dynamiku vyjednávania a to, ako sa pripraviť na situáciu neistoty, vytvoriť agilnú stratégiu a vyriešiť menšie nedorozumenia pred ich eskaláciou.

Spätná väzba od účastníkov a organizačného tímu na podujatie bola veľmi pozitívna. GloLiteTolead poskytol študentom vynikajúcu príležitosť získať praktické vedomosti a nadviazať kontakty s inými univerzitami.

Fakultu aplikovaných jazykov reprezentovali Miriam Doľacká, Richard Frátrik, Viktória Csipáková, Ema Štefanovičová, Tessa Renders a Hugo Šebestian, ktorí spolu so študentmi z Zwickau navrhli inšpiratívne aktivity a diskusie.

Členmi organizačného tímu za Fakultu aplikovaných jazykov boli Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie.

debrecin_uvod-1.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.