Pozývame Vás na vedecké zasadnute, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2023 o 12.40h v miestnosti E1.06 na tému: The use of e-learning technologies in teaching foreign languages in higher education

Prednáša: Mgr. Natalia Shumeiko, PhD.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

vedecke_zasadnutie_0.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.