Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o výzve na predkladanie prihlášok na stáž (2. kolo) v rámci programu Erasmus+ mobilita na akademický rok 2023/2024.

Stáž je možné absolvovať v období od 16.12.2023 do 15.4.2024.

Požadované dokumenty je potrebné zaslať e-mailom do 15. decembra 2023 (do 9.00 hod.) pani doc. PhDr. Ildikó Némethovej, PhD., prodekanke pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave, na adresu

plagat_sj.png

plagat_en.png

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.