Fakulta  aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave bola v akademickom roku 2022/2023 2. najnavštevovanejšou fakultou na portáli VysokeSkoly.sk v kategórii Jazyky a medzinárodné štúdiá.

 ocenenie2.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.