V dňoch 20. – 21. 11. 2023 sa študenti tretieho ročníka Fakulty aplikovaných jazykov zúčastnili netradičných hodín Obchodných rokovaní. V pondelok predpoludním sa všetci stretli vo vzdelávacom stredisku Ekonomickej univerzity vo Virte. Pobyt sa začal výdatným obedom, po ktorom nasledovalo pásmo prednášok a zaujímavých videí týkajúcich sa obchodných rokovaní. Prednášky prebiehali až do večere, kedy si študenti mohli na hodinku oddýchnuť od „suchej teórie“. Po večeri boli študenti rozdelení do skupín (tímov) a každý tím dostal úlohu, na základe ktorej sa musel pripraviť na rokovanie, ktoré malo prebiehať ďalší deň. Jedáleň vzdelávacieho strediska bzučala usilovnosťou študentov, ktorú vkladali do precíznej prípravy svojich rokovaní.

Utorok ráno, ako inak, začínalo super bohatými raňajkami. Po raňajkách, tímy prezentovali svoje úlohy a ukážkovým spôsobom dokazovali svoje schopnosti v obchodných rokovaniach. Každé rokovanie bolo hodnotené, respektíve komentované spolužiakmi a vyučujúcim, ktorí dával študentom vzácne rady čomu sa v budúcnosti vyhnúť a naopak čo bolo bezchybné. Študenti zo svojich rokovaní nevynechali ani humor, čo zabezpečilo dobrú náladu.

Študenti boli na konci požiadaní o vyjadrenie svojho názoru na takúto formu výučby, keďže sa jednalo o pilotný projekt. Celkovo tieto dva dni študenti hodnotili veľmi pozitívne, niektorí pridali aj svoje návrhy čo by sa malo v budúcnosti upraviť. Ceníme si všetky návrhy a názory a zároveň im touto cestou ďakujeme.

Dúfame, že v budúcnosti sa takéto netradičné vyučovanie stane pravidelnou súčasťou života našich študentov.

PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD.

 405859766_670793085043433_7561707537049587176_n.jpg

400627316_1800268457068283_6814086330800625600_n.jpg

369812870_2555250161304212_6340589090636562439_n.jpg

400424955_750702036895271_7088867807671755561_n.jpg

400582822_845186763817139_4977338135843504112_n.jpg

400632155_854711053115630_7115553005350720269_n.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.