Dňa 4. decembra 2023 sme so študentami 3. ročníka na seminári z prekladu privítali hosťa so zaujímavou témou. Študentom prišiel spraviť prednášku o lokalizácii Mgr. Marián Kabát, PhD. prekladateľ, lokalizátor, pedagóg a výskumník z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vysvetlil, čím sa lokalizátori zaoberajú, aké sú aspekty lokalizácie softvérov, a zároveň uviedol aj príklady zo svojej bohatej praxe. Sme veľmi vďační, že prijal pozvanie na našu Fakultu a našiel si čas na to, aby študentov oboznámil s fenoménom odvetvia poskytovania jazykových služieb, v ktorom sa perspektívne vedia uplatniť.  

 img_5243.jpeg

img_5241.jpeg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.