Centrum medzinárodných vzťahov EUBA zverejňuje výzvu na štúdium mimo Európy v rámci programu Erasmus+ s grantom a štúdium mimo Európy bez grantu na akademický rok 2024/2025.

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2706-studuj-mimo-europy-v-akademickom-roku-2024-2025

Uzávierka prihlášok je 17. marca 2024.

Výberové konanie sa uskutoční 21. marca 2024.

Ďalšie informácie nájdete v prílohe: 

Výzva na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu

New Call for the academic year 2024/2025 for Study mobility within Erasmus+ Programme outside Europe with grant and Study Mobility at the Partner Universities without grant.

studium_mimo_eu_2024_25_sj_online.png

studium_mimo_eu_2024_25_aj_online.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.