Od roku 2015 Fakulta aplikovaných jazykov spolupracuje so spoločnosťou KPMG Slovensko s cieľom vytvoriť prepojenie medzi akademickým vzdelávaním a praxou a poskytnúť študentom neoceniteľný pohľad do profesionálneho sveta.

Dňa 22. marca 2024, Quentin Crossley, Country Managing Partner KPMG Slovensko, počas stretnutia so študentmi diskutoval o dôležitej téme mentoringu v profesionálnom prostredí KPMG, čo študentom poskytlo jedinečnú platformu na hlbšie pochopenie mentorskej kultúry v poprednej globálnej organizácii.

Quentin Crossley vysvetlil, ako je mentoring vtkaný do štruktúry kultúry KPMG a podporuje prostredie, v ktorom sú zdieľanie vedomostí a individuálny rast prvoradé. Mentoring v KPMG nie je len o kariérnom raste, ale aj o podpore priaznivého ekosystému založeného na spolupráci. Stretnutie sa vyznačovalo veľmi živou diskusiou, do ktorej sa študenti aktívne zapájali a otvorený dialóg umožnil hlbšie preniknúť do nuáns mentoringu.

Tešíme sa na aktívnejšiu spoluprácu so spoločnosťou KPMG a veríme, že takéto interakcie sú kľúčové pre prípravu našich študentov na ich budúcu kariéru a obohatenie ich akademickej cesty o praktické poznatky a rady od skúsených odborníkov.

kpmg1.jpg

kpmg2.jpg

kpmg3.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.