Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ADAMCOVÁ, Lívia, prof. PhDr., PhD.
ADAMCOVÁ, Lívia, prof. PhDr., PhD.
Katedra jazykovedy a translatológie
vedúca katedry
profesorka
D2.11
+421 2 6729 5211
...

Vyučované predmety

 • Úvod do štúdia nemeckého jazyka – prednáška
 • Lingvistická charakteristika nemeckého jazyka I - prednáška
 • Lingvistická charakteristika nemeckého jazyka II. – prednáška
 • Lexikológia NJ – prednáška a seminár
 • Ortoepia a ortografia NJ
 • Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na nemeckú, rakúsku a švajčiarsku literatúru) – prednáška
 • Diplomový seminár

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

 • Súčasný nemecký jazyk,
 • Fonetika a fonológia NJ,
 • Kontrastívna lingvistika,
 • Lexikológia – frazeológia – slovotvorba NJ,
 • nemčina ako pluricentrický jazyk,
 • nemecká literatúra
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?