Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ADAMCOVÁ, Silvia, Mgr., PhD.
ADAMCOVÁ, Silvia, Mgr., PhD.
Katedra jazykovedy a translatológie
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
D2.10a
+421 2 6729 5210
...

Vyučované predmety

  • Úvod do štúdia nemeckého jazyka – prednáška
  • Ortoepia a ortografia nemeckého jazyka
  • Lingvistická charakeristika nemeckého jazyka I. – seminár
  • Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na anglickú a americkú literatúru) – prednáška
  • Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na anglickú a americkú literatúru) – seminár
  • Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na nemeckú, rakúsku a švajčiarsku literatúru) – seminár
  • Oblastné štúdie anglického jazyka II
  • Vybrané kapitoly z dejín umenia

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • systémová lingvistika: ortoepia, prozódia, ortografia, morfosyntax, súčasný nemecký jazyk, literatúra, jazyk diplomacie
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?