Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BREVENÍKOVÁ, Daniela, doc. PhDr., CSc.
BREVENÍKOVÁ, Daniela, doc. PhDr., CSc.
Katedra jazykovedy a translatológie
vedúca redaktorka vedeckého časopisu Lingua et vita
odborná asistentka
D2.30
+421 2 6729 5230
...

Vyučované predmety

  • Úvod do štúdia anglického jazyka
  • Lingvistická charakteristika súčasného anglického jazyka I., II.
  • Lexikológia
  • Akademické písanie AJ
  • Rétorika a praktická štylistika
  • Bakalársky seminár

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • aplikovaná lingvistika,
  • odborný ekonomický jazyk,
  • teória vyučovania jazykov
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?