Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

HRDLIČKOVÁ, Zuzana, PaedDr., Ph.D.
HRDLIČKOVÁ, Zuzana, PaedDr., Ph.D.
Katedra anglického jazyka
odborná asistentka
D2.27
+421 2 6729 5227
...

Vyučované predmety

 • Oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I, II
 • Reálie anglicky hovoriacich krajín a Slovenska – FMV
 • Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II
 • Odborný anglický jazyk pre pokročilých – národohospodárstvo
 • Odborný anglický jazyk pre pokročilých – obchod
 • Odborný anglický jazyk pre pokročilých – podnikový manažment
 • Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I, II, III

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

 • lingvistika,
 • lexikológia,
 • sémantika,
 • odborný ekonomický jazyk
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?