Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KERESTY, Ján, PaedDr., PhD.
Oddelenie románskych jazykov
KERESTY, Ján, PaedDr., PhD.
Katedra románskych a slovanských jazykov
koordinátor AIS pre katedru
odborný asistent
E2.11
+421 2 6729 5263
...
www.euba.sk

Vyučované predmety

 • Odborná španielčina pre mierne pokročilých I. – III. (NHF, FHI)
 • Všeobecná španielčina pre mierne pokročilých I., II. (FPM)
 • Odborná francúzština pre mierne pokročilých II. (FMV)
 • Všeobecná francúzština / španielčina pre stredne pokročilých I., II. (FMV)
 • Všeobecná francúzština / španielčina pre mierne pokročilých I. a II. (FMV)
 • Francúzština / Španielčina pre začiatočníkov I. – IV. (FMV)

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

 • jazykoveda (lexikológia, neologizácia jazyka),
 • kultúra jazyka,
 • lingvoetnoreálie,
 • špecifiká prekladu,
 • kritika prekladu
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?