Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KUCHAROVÁ, Jana, Mgr., PhD.
KUCHAROVÁ, Jana, Mgr., PhD.
Katedra nemeckého jazyka
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
E1.09
+421 2 6729 5223
...

Vyučované predmety

  • Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I., II., III. – denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI
  • Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I., II. - denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI, FMV
  • Odborný nemecký jazyk pre NHF
  • Odborný nemecký jazyk pre OF
  • Reálie nemecky hovoriacich krajín – FMV
  • Kultúra a komunikácia – FMV
  • Rokovania v nemeckom jazyku – FMV

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • didaktika a metodika výučby nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka – nové trendy vo výučbe, zefektívnenie výučby, rozvíjanie učebných stratégií, tvorba testov a testovacích nástrojov z nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka pre učiacich sa na rôznych jazykových úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?