Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

KVAPIL, Roman, PhDr., PhD.
Oddelenie slovanských jazykov
KVAPIL, Roman, PhDr., PhD.
Katedra románskych a slovanských jazykov
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
odborný asistent, výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
D2.33
+421 2 6729 5233
...
www.euba.sk

Vyučované predmety

 • Ruský jazyk pre začiatočníkov
 • Všeobecný ruský jazyk
 • Odborný ruský jazyk
 • Odborný slovenský jazyk
 • Reálie Slovenska
 • Kultúra a komunikácia v slovenskom jazyku
 • Interkultúrna komunikácia a obchodné rokovania v slovenskom jazyku
 • Normatívna gramatika slovenského jazyka

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

 • Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovenský jazyk a ruský jazyk.
 • Evalvačné a hodnotiace nástroje v cudzojazyčnom vzdelávaní.
 • Slovenský spisovný jazyk.
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?