Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MELUŠOVÁ, Elena, PhDr., CSc.
Oddelenie románskych jazykov
MELUŠOVÁ, Elena, PhDr., CSc.
Katedra románskych a slovanských jazykov
odborná asistentka
E2.11
+421 2 6729 5263
...
www.euba.sk

Vyučované predmety

  • Normatívna gramatika slovenského jazyka
  • Úvod do štúdia francúzskeho jazyka
  • Ortoepia a ortografia francúzskeho jazyka
  • Lingvistická charakteristika francúzskeho jazyka I., II.
  • Odborný francúzsky jazyk pre FMV, FPM
  • Odborný francúzsky jazyk pre mierne pokročilých I, II – externé štúdium, študenti OF

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • lingvistika francúzskeho jazyka
  • metodika vyučovania francúzskeho a slovenského jazyka
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?