Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.
STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.
Katedra anglického jazyka
prodekanka pre vzdelávanie, štatutárna zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka AIS pre FAJ
odborná asistentka
D2.26
+421 2 6729 5226
...

Vyučované predmety

  • Vybrané kapitoly z dejín anglickej literatúry
  • Odborný anglický jazyk pre pokročilých I., II., III. – študenti HI, PM
  • Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I., II., III. – externé štúdium, študenti HI, PM

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • informačné technológie v didaktickom procese
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?