Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

STRELINGER, Ján, Mgr., PhD.
STRELINGER, Ján, Mgr., PhD.
Katedra anglického jazyka
odborný asistent
E9.24
+421 2 6729 5157
...

Vyučované predmety

  • Reálie anglicky hovoriacich krajín a Slovenska I, II.
  • Oblastné a interkultúrne štúdie I, II.
  • Všeobecný anglický jazyk pre stredne pokročilých I, II.
  • Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II.
  • Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II. – externé štúdium, študenti OF

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

  • interkultúrna komunikácia,
  • reálie,
  • odborný ekonomický jazyk
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?