Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

VARGOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.
sk.linkedin.com/in/dominika-fifiková-39256a47
VARGOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.
Katedra jazykovedy a translatológie
odborná asistentka
E9.10
+421 2 6729 5160
...
www.euba.sk

Vyučované predmety: 

  • Odborný anglický jazyk - akademický
  • Prekladový seminár v anglickom jazyku
  • Úvod do translatológie

Zameranie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti: 

  • Translatológia
  • Ruský jazyk a kultúra
  • Lingvoreálie rusky hovoriacich a anglofónnych krajín
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?