Loading page...

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný/výskumný pobyt. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), v prípade štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), v prípade zahraničných štipendistov.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka programu, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2020, bude zameraná na pobyty počas akademického roku 2020/2021.

S pozdravom,

RMV FAJ

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o dodatočnej výzve na LS 2019/2020 pre mobilitu Erasmus+ štúdium.

Zoznam voľných partnerských univerzít, na ktoré sa môžete prihlasovať, je limitovaný a nájdete ho TU.

Všetky dokumenty k výberovému konaniu je potrebné vložiť do online portálu studyabroad.sk a zároveň 2 podpísané kópie odovzdať na RMV FAJ (Ing. Denisa Běčáková, D2.35) – termín uzávierky: 18. september 2019 do 12:00.

Termín ústnej časti výberového konania bude upresnený po uzávierke.

 

S pozdravom,

RMV FAJ

Do not hesitate to take advantage of the unique opportunity to take part in Erasmus + for internship. Get professional / practical skills to better understand an economic and social conditions of host country in synergy with the acquisition of work experience and language skills.

Fill the application form on   www.studyabroad.sk for the current academic year 2019/2020. Bring the application to the Vice-Dean for International Relations on your faculty till September 30, 2019.

 

V priloženom e-Bulletine Vám ponúkame prehľad zrealizovaných aktivít a podujatí, ktoré sa udiali v prvom polroku 2019.

Príjemné čítanie:)

Tím Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

Vážení študenti,

v mene Veľvyslanectva Japonska v SR si Vás dovoľujeme informovať o vypísaní výberových konaní na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL.

Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“.

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta. Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 3 a 5. Po zaslaní elektronickej prihlášky sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).  

Skupina 3 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 10. - 19. december 2019 (uzávierka: 15. október 2019)

Skupina 5 (Téma: Veda a technika) v termíne 3. – 11. marec 2020 (uzávierka: 20. január 2020)

Prihlášky pre obe skupiny je nutné podať online prostredníctvom linku: https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

V prípade potreby dodatočných informácii nás prosím kontaktujte na doleuvedenej e-mailovej adrese al. tel. číslach.

S úctou, 

PhDr. Zuzana Ondrejková Želinská

Senior Specialist pre záležitosti kultúry a PR

在スロバキア日本国大使館 Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné nám. 2 813 27 Bratislava 1  

Tel.:      02-5980-0101, 100

Fax:      02-5443-2771

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vážení študenti,

v mene Oddelenia medzinárodnej spolupráce by sme Vás radi touto cestou informovali, že Ekonomická univerzita v Bratislave bola opäť pozvaná na medzinárodnú súťaž International Business Plan Competition 2019 do Južnej Kórei. Súťaž je pre študentov Bc. štúdia. Študenti sa môžu  prihlásiť u Ing. Galanovej do 20.7.2019.

Ďalšie informácie nájdete na:  https://www.euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1706-international-business-plan-competition-2019

S pozdravom,

RMV FAJ

Stay informed about current events at the faculty?