Milé študentky, milí študenti,

rozhodnutie o pridelení ubytovania na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milé študentky, milí študenti,

bodové hodnotenie súčasných študentov FAJ, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Dňa 26.4.2021 sa konalo fakultné kolo ŠVOČ s nasledovnými výsledkami:

1. stupeň štúdia:

1. Paulína Hrdinová

2. Laura Borbášová

3. Nina Tupá

 

2. stupeň štúdia:

1. Adriana Dvoršťáková

1. Richard Patch

Študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v univerzitnom kole!

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vám postúpiť každoročnú atraktívnu ponuku parlamentného štipendia IPS v Nemeckom spolkovom sneme. Štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok od 1.marca do 31.júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov) do 30 rokov, ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade okrem angličtiny veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca).

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené ako obvykle na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips ako aj v priloženom letáčiku. Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny. Tam je možné si stiahnuť aj prihlášku.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 31. júla 2021. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní – viď www.bundestag.de/ips ) sa zasiela výlučne elektronicky – v jednom dokumente pdf - na adresu

S pozdravom,

RMV FAJ

 

Zachytil si zaujímavé momenty zo svojho študijného pobytu v ak. roku 2020/2021? Ukáž ostatným, prečo bol Tvoj Erasmus nezabudnuteľný a jedinečný. Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj inteligentné hodinky!

Súťaž trvá od 15. apríla do 15. mája 2021. Počas tohto obdobia nám pošli svoju najlepšiu fotku na . Všetky fotografie budú zverejnené na FB stránke Centrum medzinárodných vzťahov EUBA. Hlasovanie o najlepšiu fotku trvá od 17. do 31. mája 2021. Traja víťazi s najväčším počtom likov budú vyhlásení 1. júna 2021 na stránke Aktuálne informácie a na FB stránke Centrum medzinárodných vzťahov EUBA.

Fotky nesmú obsahovať žiadne vulgarizmy, násilie, rasovú či náboženskú diskrimináciu. Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s GDPR a o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Zároveň dávate súhlas na ich ďalšie spracovanie pre potreby propagačných materiálov všetkého druhu (vizuálne, textové) Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

fotosutaz

Čo najviac vystihuje Tvoju skúsenosť s Erasmus+ programom? Pripravili sme súťaž, kde môžeš vystihnúť Tvoj Erasmus jednou vetou a práve Tvoje motto sa môže stať súčasťou našich propagačných materiálov. Tvoje motto môžeš posielať od 1. apríla do 15. mája 2021 na e-mailovú adresu . Všetky zaslané mottá budú zapojené do súťaže a od 17. do 31. mája budú môcť študenti hlasovať cez online dotazník. Hlavná výhra sú smart hodinky. Víťaz bude vyhlásený 1. júna 2021 na našich sociálnych sieťach.

Motto nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, násilie, rasovú či náboženskú diskrimináciu. Zapojením sa do súťaže súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s GDPR a o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Zároveň dávate súhlas na ich ďalšie spracovanie pre potreby propagačných materiálov všetkého druhu (vizuálne, textové) Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

cmv hladamotto

Vážené študentky,

dovoľujeme si Vás informvoať, že od apríla 2021 bola prijatá nová sociálna dávka, ktorá je pre študentky VŠ definovaná ako tehotenské štipendium.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Študijné oddelenie FAJ

Opatrenie č. 3/2021 - tehotenské štipendiá

Žiadosť o poskytnutie tehotenského štipendia

Potvrdenie lekára

Potvrdenie Sociálnej poisťovne