Načítavam stránku...

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične vyhlasuje v druhom týždni novembra. Počas týchto dní sa na akademickej pôde uskutočňujú rôzne vedecké podujatia, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam rôznych vedných disciplín. Fakulta aplikovaných jazykov v tomto období už tradične organizuje svoju vedeckú konferenciu „Cudzie jazyky v premenách času“, ktorej deviaty ročník prebehol dňa 9.11.2018 na pôde fakulty. 

Dňa 13.11.2017 sa konalo medzinárodné vedecké sympózium pri príležitosti 15. výročia založenia pobočky Die Gesellschaft für deutsche Sprache v Bratislave (GfdS).

Nosnou témou konferencie boli prednášky k téme: Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei.

 

Dňa 22. júna 2017 sa uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Konferenciu organizovala Fakulta aplikovaných jazykov EU BA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV.

K popredným vystúpeniam konferencie patrila prezentácia politického poradcu waleskej vlády pána Garetha Williamsa, ktorý vystúpil s príspevkom pod názvom Brexit: Why It Happened and What It Might Mean – for Britain and for the EU.

Sekcia španielčiny Katedry románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so sekciou španielčiny Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod patronátom Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva a Cervantesovho inštitútu v Bratislave pripravili už piaty ročník fóra Pohľady na súčasné Španielsko.

5. fórum Pohľady na súčasné Španielsko

 

 

 

7. ročník fakultnej medzinárodnej vedeckej konferencie sa uskutočnil 11. 11. 2016. Plenárnu prednášku mal doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave na tému: Sentential Acronyms in Informal online Communication. Rokovalo sa v 3 tematických okruhoch: 1. Odborný jazyk, všeobecný jazyk a didaktika výučby cudzieho jazyka, 2. Angličtina pre špecifické ciele a angličtina ako cudzí jazyk, 3. Reálie, kultúry a interkultúrna komunikácia

Zborník

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?