Predstavujeme novú publikáciu autoriek Spišiaková, Mocková, Smoleňová o používaní a význame bielej a čiernej farby v španielskom, talianskom a slovenskom jazyku. Publikácia je čiastkovým výstupom projektu VEGA/Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov a je určená vedeckej obci, prekladateľom, ale aj študentom, ktorí sa venujú štúdiu týchto jazykov.