Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Kariérna cesta 2018

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v ...

LingvaFest´ 2018

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Zapoj sa do  nového projektu CEC –Central Europe Connect  a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v Bratislave, 16. – 17. októbra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vestibule budovy V2 (rektorát).

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať v dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 v priestoroch EU v Bratislave.

LingvaFest’ 2018 – podujatie plné jazykov – ale aj zábavy, vystavovateľov, kvízov, prednášok, diskusií, rýchlokurzov a koncertov.

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!   

STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta.

  • v poradí už 3. ročník úspešnej IT Akadémie
  • zapoj sa do súťaže ešte dnes a vyhraj kurz nemčiny zameranej na IT zadarmo
  • kurz začína už v októbri 2018

Pre viac informácií pozri TU.

Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center, ktoré začínajú už 1. októbra. Na Ekonomickej Univerzite v Bratislave sa môžete tešiť na tieto kurzy: Ľudovky, Latino lady style,Total body work, Spoločenské tance, Hatha joga a Bachata  .💃

Aktuálny rozvrh a registráciu nájdete na -> https://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/bratislava/

Počet miest na našich kurzoch je obmedzený, preto prihlasovanie neodkladajte na poslednú chvíľu.

Vaša University Dance Center :)

Všetko podstatné a zaujímavé zo života a diania na našej fakulte za uplynulého polroka nájdete v aktuálnom čísle Newslettra.

Príjemné čítanie:)

Dňa 9. novembra 2018 sa uskutoční 9.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času“.

The 9th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 9th November 2018.

Pozvánka / Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

 

Milí študenti, milí pedagógovia,

dovoľujem si Vás informovať o možnosti zahraničných pobytov s Národným štipendijným programom Slovenskej republiky, ktorý ponúka štipendiá na študijné a výskumné pobyty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (kt. od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov) do ktorejkoľvek krajiny na svete. Program administratívne zastrešuje SAIA n.o.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?