Načítavam stránku...

Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky ...

Kariérna cesta 2018

Naštartuj svoju kariéru už teraz a a príď na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v ...

LingvaFest´ 2018

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý ...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Promócie 2018

Dňa 28.6.2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali bakalárske a magisterské promócie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov. {phocagallery ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Dni iberoamerického filmu organizuje občianske združenie Mozaika v spolupráci s našou fakultou. 

Čaká Vás zaujímavý program!

Všetci ste srdeční vítaní!
 

DIF 2017 program

Dňa 19.10.2017 sa konala prednáška pána Gerarda Enrique Solera Cedré, konzula kubánskeho veľvyslanectva na Slovensku na tému Deň kubánskej kultúry

Po zaujímavých úvodných slovách, pán konzul oboznámil prítomných so stručným prehľadom spoločenských a kultúrnych dejín Kuby od jej vzniku až po súčasnosť. Zdôraznil historické udalosti, ktoré viedli k tomu, že dnes sa 20.október oslavuje ako Deň kubánskej kultúry. Nasledovala krátka diskusia, v ktorej odpovedal na zvedavé otázky študentov.

PA201274

PA201280

PA201266

Ekonomická univerzita Bratislava – Fakulta aplikovaných jazykov pod záštitou dekana fakulty doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D. Vás pozýva na konferenciu s blokom prednášok „Lingvistické rozhľady“ dňa 9.11.2017  od 13:00 – 17:00.

Vážení študenti FAJ,

v súvislosti s blokovou výučbou, ktorá bude prebiejať na našej fakulte v termíne od 6.-10.11.2017 v rámci tematickej oblasti: Obchodné rokovania a Leadership vystúpi s nasledovnými prednáškami prof. Rune Todnem By zo Staffordshire University:

8.11.2017

9:15 - 10:45 (B1.10)   -  Enabling MAD Leadership Together

11:00 – 12:30 (E2.12) - Developing MAD Leadership Together (an emphasis on Public Leadership Challenge)

 

9.11.2017

9:15 – 10:45 (B1.08)  -  Change Leadership

Pozn. Prednášky sú vzhľadom na obsah a zameranie určené študentom Fakulty aplikovaných jazykov.

foto Rune By

 

Professor Rune Todnem By is Professor of Organisational Behaviour at Staffordshire University School of Business, Leadership and Economics; Professor II Change Leadership (Stavanger University, Norway); Co-founder & Chair of the Public Leadership Foundation; and Editor-in-Chief of Routledge's Journal of Change Management (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14697017.asp). Rune’s work on organisational change is widely referred to in international peer-reviewed publications, and his article ‘Organisational change management: A critical review‘ (2005) has been included in several books. His research interests span organisational change; organisational behaviour; leadership; ethics; and public services management. Recent publications include the co-edited book ‘Managing Organizational Change in Public Services’ (Routledge, 2009), book chapters, and articles in international peer-reviewed journals. Before joining Staffordshire University Business School, Rune worked at University of Wolverhampton and Queen Margaret University, Edinburgh. In 2009, Rune was a participant of the Scottish Crucible, an academic leadership-development programme sponsored by NESTA, the Scottish Funding Council, the Royal Society of Edinburgh and Scottish universities. Previous to joining academia, Rune worked in the Norwegian army. First as a corporal in His Majesty the King’s Royal Guard, and then as a NATO paramedic in Bosnia and Herzegovina.

Vážení študenti,

ako ste už boli informovaní aj e-mailom, v termíne od 6.-10.11.2017 bude prebiehať na našej fakulte bloková výučba v predmete: Obchodné rokovania (Business negotiations).

Bloková výučba je určená pre študentov 1.stupňa/3.ročníka.

Výučbu povedie hosťujúci profesor Dr. Troy Wiwczaroski, Debrecen University, Maďarsko

foto Troy

Motto: „In teaching, coaching and instructing, I attempt to create a climate of learning which is respectful, open, creative, challenging and enjoyable. Rather than dwell in the Ivory Tower of Academia, I choose to work in an environment which lends itself to serendipity: the learner, in being placed into an environment which allows him/her the freedom to open up and be accepted for what he/she are capable of, is allowed to develop and surprise him/herself through focused learning, as much as by happenstance. The most magical moments of learning happen spontaneously - but only when a climate allowing for spontaneity is created.“

Experience

 Teaching professional business communication, (HR) management-relevant and intercultural competencies ─ all in English and German.

German Language and Literature

 

 

V rámci 5. ročníka International Teaching and Training Week 2017 prijal dňa 18.10.2017 dekan Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radosalv Štefančík, MPol. Ph.D.  zahraničných hostí: Alexeya Fominykha z Volga State University of Technology (Ruská federácia) a Agnieszku Dagmara Wroblewsku-Rubinkowsku z West Lothian College zo Škótska. Prof. Alexey Fomynikh vystúpil s prednáškou na tému Russia's Public Diplomacy a Dr. Agnieszka Dagmara Wroblewska-Rubinkowska viedla seminar zameraný na tému Intrinsic and Extrinsic Forms of Motivation, v rámci ktorého sa naši študenti veľmi aktívne zapájali . Prijatia sa zúčastnila aj prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD., PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca katedry interkultúrnej komunikácie, Mgr. Dominika Fifiková, PhD., odborná asistentka na Katedre jazykovedy a translatológie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Témou rozhovoru okrem iného bola aj možnosť nadviazania užšej spolupráce v oblasti interkultúrnej komunikácie pri podobných projektoch aj v budúcnosti.

 Alexey Fominykh heads the International Project Office at Volga State University of Technology in Yoshkar-Ola (Mari El Republic, Russian Federation), and works as Research Fellow at Jean Monnet Centre of Excellence of Volga Tech. He has been working in international education since 1999. He took part in 7 Tempus and Erasmus joint inter-university projects, and was among the first Russian international academic administrators on a specialized Fulbright Program to Teachers College at Columbia University and the University of Minnesota in 2007. He also lectures on International Relations at Mari State University in Yoshkar-Ola and cooperates with the Russian International Affairs Council in Moscow on research and educational projects on international education, public and cultural diplomacy.

Agnieszka Dagmara Wroblewska-Rubinkowska has BA in Teaching English as a Foreign Language, MA in American Literature and Culture, Diploma in Marketing and Public Relations. She has nearly 20 years of experience in teaching English as a second language and 10 years teaching at a university level (English Philology, undergraduate and postgraduate studies). Her main points of interest are: motivation in foreign language learning and factors affecting foreign language acquisition.

 

prednaska3

prednaska120171018 103721 uprava

 dekan1

Dňa 19.10.2017 sme na Fakulte aplikovaných jazykov po 1x privítali privítali konzula kubánskeho veľvyslanectva p. Gerarda Enrique Solera Cedré, ktorý prišiel prednášať na tému: Deň kubánskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa stretol aj s dekanom FAJ doc. PhDr. Radoslavom Štefančíkom, MPol. Ph.D. Na stretnutí konzul   prítomných oboznámil s najnovšími projektami Kubánskej republiky na Slovensku, ako je zavádzanie nového lieku pre diabetikov, ktorý bol vynájdený na Kube a Slovensko je prvou krajinou, kde sa liek aplikuje. Ďalšou témou stretnutia boli študijné pobyty slovenských študentov a profesorov na Kube alebo pozvanie na medzinárodný kongres Univerzita. 

Vážení študenti, 

dovoľujeme si Vás informovať o možnosti stáže pre študentovcieľovou skupinou sú nemecky hovoriaci študenti (viac informácii v priloženom plagáte).

IB: Internationaler Bund je spoľahlivým a overeným partnerom našej univerzity s dlhoročnými skúsenosťami. 

V prípade otázok prosím neváhajte kontaktovať pani prodekanku pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethovú, PhD.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?