Načítavam stránku...

Zapoj sa do projektu CEC –Central Europe Connect a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Výsledky ŠVOČ 2018/2019

Poradie umiestnenia prác našich študentov vo fakultnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019 je nasledovné:

1. Marko Krajči

2. Bc. Erik Jurča

3. Bc. Andrej Kiner

4. Lucia Litavcová

Komisia sa po porade zhodla v tom, že FAJ bude na univerzitnej úrovni reprezentovať Marko Krajči za bakalárske štúdium a Erik Jurča za magisterské štúdium.

Referát pre vedu a výskum

IMG 20190415 091413 upr

IMG 20190415 092913 upr

IMG 20190415 095202 upr

IMG 20190415 100636 uor

IMG 20190415 103332 upr

 

V týchto dňoch vedúce jednotlivých katedier FAJ informujú vyučujúcich o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a pedagogických pracovníkov zo zimného semestra akademického roka 2018/2019. Učiteľky a učitelia s výrazne zlými výsledkami absolvujú pohovor s členmi vedenia fakulty, v prípade, ak sa budú nedostatky opakovať, dôjde k ďalším pracovnoprávnym opatreniam. Naopak, učiteľky a učitelia s vynikajúcimi výsledkami z hodnotenia budú vedením fakulty v rámci možností, ktoré školstvu tento štát poskytuje, motivovaní k ďalšej pozitívnej práci. Vedenie fakulty ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa do hodnotenia zapojili, pretože spätnú väzbu považujeme za mimoriadne dôležitý motivačný faktor v našom kariérnom napredovaní. Zodpovedné hodnotenie je podľa nás dôležitý faktor v budovaní dôvery medzi študentmi a učiteľmi. Zároveň privítame, keď poslucháči budú k hodnoteniu pristupovať  mimoriadne zodpovedne, napríklad aj tým, že si nebudú  zamieňať mená učiteľov. Zároveň predpokladáme, že k hodnoteniu učiteliek a učiteľov pristupujú študentky a študenti po splnení si všetkých študijných povinností, vrátane pravidelnej účasti tak na seminároch, ako aj prednáškach.

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Radoslav Štefančík

dekan fakulty

Milí študenti,

v utorok 16.4.2019 o 12:45 sa bude konať v spoločenskej miestnosti V2 Infoseminár k „Erasmus pre mladých podnikateľov“. Seminár bude o príležitostiach pre študentov s podnikateľskými ambíciami a plánmi naštartovať svoj biznis formou finančnej pomoci z EÚ.

Bližšie informácie nájdete TU.

S pozdravom,

RMV FAJ

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?