Oznamujeme študentom 1. ročníka Mgr. štúdia, že publikácia, ktorá vyšla v roku 2019 v zahraničí pod názvom  "Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache" od autoriek Lívie a Silvie Adamcových sa nachádza aj v univerzitnej knižnici Viedenskej univerzity.

Odkaz na publikáciu nájdete aj na našej stránke v časti Nové publikácie:

https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/474-adamcova-l-adamcova-s-linguistische-charakteristik-der-deutschen-sprache

Milí študenti, budúci absolventi,

keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nás pokojne pripravte.

Stretneme sa online 1.6.2020 o 17:00 hod. Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred pošleme link na webinár


Registračný formulár


Webinár je určený pre všetkých končiacich študentov bakalárskeho, inžinierskeho ako aj doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci z vás - tí, čo ste prihlásili na stáž v prvom kole prihlasovania do 30.4.2020, ako aj tí z vás, ktorí ešte len nad prihlásením uvažujete. Druhé kolo prihlasovanie je otvorené do 14.6.2020 na našej stránke:

Prihlasovanie na stáž

Veríme, že sa 1.6.2020 dozviete všetko potrebné a rozhodnete sa využiť možnosť ísť na Erasmus+ absolventskú stáž, ktorá je vždy veľmi oceňovaná zamestnávateľmi a podľa našich bývalých stážistov, vám môže pomôcť pri hľadaní dobrého zamestnania v budúcnosti.

Informácie k webináru nájdete aj na našej FB stránke: Facebook_Webinár

WSE staze

Teší sa na Vás Tím WorkSpace Europe

Milé študentky, milí študenti,

 

dovoľte mi prosím, touto cestou vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študijnú mobilitu v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2020/2021

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS – CIII – CIII-AT-0068-16-2021 na nasledovných univerzitách:

 

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

4 mesiace na 1 študenta

2 študenti

Warsaw School of Economics Collegium of World Economy, Institute of International Management and Marketing / Poland

3 mesiace

1 študent

2 mesiace

1 študent

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

 

Záujemcovia musia do stredy 10. júna 2020 doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať prostredníctvom elektronickej komunikácie Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility:

 

  •         životopis – CV v angličtine,
  •         motivačný list v angličtine,
  •         výpis známok (v slovenčine)
  •         a zaradenie, o ktorú univerzitu máte prednostný záujem.

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2020 do 30. novembra 2020. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.

 

S pozdravom,

 

Ildikó Némethová 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ

Milí študenti, 
 

Agentúra SAAIC vypracovala návod určený študentom slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať. V návode sú uvedené praktické príklady, ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

 
Prajem Vám pekný deň. 
 
S pozdravom
Ildikó Némethová 
Informácia pre Erasmus+ koordinátorov na slovenských vysokých školách - aktualizované od SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 
Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.
Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).
V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.
Týmto Vás žiadame, aby ste bezodkladne zverejnili túto informáciu na svojich webových stránkach a zároveň kontaktovali jednotlivcov, ktorých Vaša inštitúcia vyslala na mobilitu a informovali ich o tejto situácii.
Zároveň Vás týmto informujeme, že národná agentúra poskytne MŠVVaŠ SR kontakty na Vás/Vašu inštitúciu za účelom identifikovania účastníkov mobilít a rýchlejšej komunikácie.
Zároveň Vás žiadame, aby ste na svojich stránkach aktualizovali informácie týkajúce sa núdzového stavu:
MV SR: vyhlásenie núdzového stavu
ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR
verejná vyhláška
MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Milí študenti,

v mene Oddelenia medzinárodnej mobility si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie Welcome Back, ktoré sa uskutoční 2. 3. 2020 so začiatkom o 12:15 v Spoločenskej miestnosti V2 (oproti bufetu v Novej budove). 

V rámci podujatia by sme radi prezentovali program ERASMUS+ študentom, ktorí sa ešte mobility nezúčastnili a tiež tým z Vás, ktorí by mali záujem

vycestovať na štúdium cez prestížne partnerské univerzity vrátane programu Erasmus+ KA107 (aktuálne Albánsko, Ukrajina, Čína). 

Chýbať nebudú zaujímavé prezentácie študentov, ktorí sa Erasmus+ programu zúčastnili a tiež si budete môcť vypočuť a zapojiť sa do diskusie 

so študentami zo zahraničia, ktorí si pre Vás pripravili informácie o ich krajine a univerzite, z ktorej prišli. 

Na záver podujatia bude prednáška o francúzskom vysokoškolskom systéme a možnostiach štúdia vo Francúzsku.

Na podujatí budú aj info stolíky jednotlivých krajín, kde môžete  stretnúť zahraničných študentov. 

Tešíme sa na Vás!

Oddelenie medzinárodnej mobility