Milí študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku. Táto ponuka je určená hlavne pre spoločensky angažovaných študentov a doktorandov všetkých odborov zo Slovenskej republiky.

Podmienky výberového konania a ďalšie náležitosti k získaniu štipendia nájdete v prílohe a na www.kas.de/web/slowakei/statische-inhalte-detail/-/content/stipendia-1 
 
S pozdravom,

RMV FAJ 
 
 

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Povinná dokumentácia  k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilita ─ stáž

 1. kompletne vyplnená oficiálna prihláška Erasmus+ (Student Application Form); študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

 1. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
 2. motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
 3. výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument podpisom potvrdí študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému

Termín na  prihlasovanie je 15.12.2019.

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Erasmus stáž výzva december 2019

Milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na podujatie International Study Fair, ktoré sa bude konať 5. novembra 2019 v miestnosti V2 od 10:30 do 13:30.

Bližšie informácie nájdete TU.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

RMV FAJ

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D., si vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka Fakulty aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční dňa 23. 10. 2019 (streda) o 12,45 v miestnosti C1.07. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Študijné oddelenie FAJ

Pozvánka

Dear students,

Students’ Association of ISM University of Management and Economics from Lithuania invites you to participate in a social business case competition Creative Shock, where you could win 2000 euros and a round-trip flight to any destination in the world.

Creative Shock attracts youth from all over the world to educate them about the concept of social business, its implementation, and impact. Participants have to solve two social business cases in the preliminary rounds. The best 10 teams gather in Vilnius, Lithuania, to solve the final case. They will be competing for the Grand Prize - 2000 euros and Turkish Airlines tickets to any country of their choosing. A more detailed description can be found here.

By participating in Creative Shock, you will be able to apply your business management, marketing, and creativity skills and widen your knowledge about social business. In addition, this is a possibility to gain international experience as well as see the impact of your work as some cases are real-life social business problems.

How to participate:

 • Register here individually or form a team of 3 to 4 members until the 6th of October 20:00 (UTC+03:00, Eastern European Summer Time Zone)

 • Pass the two preliminary rounds

 • TOP 10 teams will be invited to the finals in Vilnius on the 28th of November  - 1st of December for a 4-day final event

  The TOP 10 teams will be solving the final case in Vilnius, Lithuania! Lectures, networking events, team buildings, and lots of other fun activities will also be included in the final weekend. If you have any questions, please do not hesitate to contact Creative Shock team via email .

  See you there!

  Team of Creative Shock 2019

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný/výskumný pobyt. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (), v prípade štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (), v prípade zahraničných štipendistov.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka programu, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2020, bude zameraná na pobyty počas akademického roku 2020/2021.

S pozdravom,

RMV FAJ

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o dodatočnej výzve na LS 2019/2020 pre mobilitu Erasmus+ štúdium.

Zoznam voľných partnerských univerzít, na ktoré sa môžete prihlasovať, je limitovaný a nájdete ho TU.

Všetky dokumenty k výberovému konaniu je potrebné vložiť do online portálu studyabroad.sk a zároveň 2 podpísané kópie odovzdať na RMV FAJ (Ing. Denisa Běčáková, D2.35) – termín uzávierky: 18. september 2019 do 12:00.

Termín ústnej časti výberového konania bude upresnený po uzávierke.

 

S pozdravom,

RMV FAJ

Zapoj sa do projektu CEC –Central Europe Connect a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Deadline predĺžený do 12. Septembra 2019

Bližšie dôležité informácie nájdeš na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect