V týchto dňoch vedúce jednotlivých katedier FAJ informujú vyučujúcich o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a pedagogických pracovníkov zo zimného semestra akademického roka 2018/2019. Učiteľky a učitelia s výrazne zlými výsledkami absolvujú pohovor s členmi vedenia fakulty, v prípade, ak sa budú nedostatky opakovať, dôjde k ďalším pracovnoprávnym opatreniam. Naopak, učiteľky a učitelia s vynikajúcimi výsledkami z hodnotenia budú vedením fakulty v rámci možností, ktoré školstvu tento štát poskytuje, motivovaní k ďalšej pozitívnej práci. Vedenie fakulty ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa do hodnotenia zapojili, pretože spätnú väzbu považujeme za mimoriadne dôležitý motivačný faktor v našom kariérnom napredovaní. Zodpovedné hodnotenie je podľa nás dôležitý faktor v budovaní dôvery medzi študentmi a učiteľmi. Zároveň privítame, keď poslucháči budú k hodnoteniu pristupovať  mimoriadne zodpovedne, napríklad aj tým, že si nebudú  zamieňať mená učiteľov. Zároveň predpokladáme, že k hodnoteniu učiteliek a učiteľov pristupujú študentky a študenti po splnení si všetkých študijných povinností, vrátane pravidelnej účasti tak na seminároch, ako aj prednáškach.

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Radoslav Štefančík

dekan fakulty

Milí študenti,

v utorok 16.4.2019 o 12:45 sa bude konať v spoločenskej miestnosti V2 Infoseminár k „Erasmus pre mladých podnikateľov“. Seminár bude o príležitostiach pre študentov s podnikateľskými ambíciami a plánmi naštartovať svoj biznis formou finančnej pomoci z EÚ.

Bližšie informácie nájdete TU.

S pozdravom,

RMV FAJ

 

 

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, v mene pani prodekanky Zsapkovej, o dodatočnej výzve na podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus + štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Potrebné informácie nájdete v prílohe "Dodatočná výzva ...."

Zoznam voľných univerzít v rámci programu Erasmus + štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020 nájdete v prílohe “Zoznam voľných partnerských univerzít 2019/2020.”

Prajeme Vám pekný deň.

RMV FAJ

Vážení študenti,

v mene pani prodekanky Zsapkovej si Vás dovoľujem informovať o nasledovnej ponuke k praktickým stážam Erasmus+:

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020.

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od septembra 2019.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu je 1. máj 2019 (stáž na akademicky rok 2019/2020 september – december, január - jún).

Podmienky stáže a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke SLORD.

S pozdravom,

RMV FAJ

Vážení študenti,

v mene pani prodekanky Zsapkovej si Vás dovoľujem informovať o ponuke Letnej školy z Beijing Normal University, Čína. Témou letnej školy  je: “Future Education in China: Innovation, Design and Technology”. The core course is “Design Thinking & Design Methodology”  Kandidáti, cieľová skupina sú:

  • Educational administrators and policy-makers;

  • University lecturers;

  • K12 headmasters and teachers;

  • Post-doctoral researchers and Ph.D. students in the field of design and education.

Pozvánka a program

 

S pozdravom,

RMV FAJ

Vážení študenti,

v mene pani prodekanky Zsapkovej si Vás dovoľujeme informovať o ponuke z našej partnerskej univerzity v Číne  - Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) ohľadom 2019 Global Academy Summer Camp-SBA SWUFE, ktorý sa bude konať 14.-27. júla 2019.

Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili priamo u pani Mgr. A. Szabovej (A3.16).

Nomination Form

2019 SBA GLOBAL ACADEMY SUMMER CAMP

Schedule of the Camp

S pozdravom,

RMV FAJ

 

Un Monde en toc

Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ

v spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom na Slovensku

Vás v rámci Mesiaca frankofónie pozývajú

na stretnutie s Rinny Gremaud,

autorkou knihy "Un Monde en toc" (Svet z falošného zlata).

Podujatie sa bude konať v utorok 19. 3. 2019

o 11h v miestnosti E1.06.

Autorka predstaví svoju knihu, bude  čítať z nej úryvky,

potom  bude nasledovať diskusia (vo francúzštine).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka vo francúzskom jazyku.

Vážení študenti,

 

na FAJ EUBA si môžete urobiť skúšku z odbornej (obchodnej a podnikovej) francúzštiny a stať sa držiteľom medzinárodného diplomu Obchodnej a priemyselnej komory Paris Ile-de France

« DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL » (DFP affaires)

Bližšie infomrácie nájdete v priloženom dokumente.