Vážení študenti,

v mene pani prodekanky Zsapkovej si Vás touto cestou dovoľujeme informovať o novej výzve na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2019/2020 v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Bližie informácie nájdete v priložených letákoch v slovenskom a anglickom jazyku.

S pozdravom,

RMV FAJ

Milí študenti,

V mene pani prodekanky Zsapkovej by sme Vás radi touto cestou informovali o možnosti získania zaujímavých pracovných skúseností formou absolvovania stáže pre študentov 2. ročníkov a vyššie v rozmedzí 1-3 mesiacov od apríla do decembra 2019.

Prihlášky môžete podávať do 10.3.2019.

Bližšie informácie nájdete na https://goo.gl/wYmL3T

RMV FAJ

 

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na prednášku a diskusiu o Kube s vyučujúcimi a študentami FAJ, ktorí absolvovali štúdijné pobyty na Kube.

Kedy: 6.12.2018

O koľkej: 13:30

Kde: Spoločenská miestnosť, Výučba 1

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka

 

Vážení študenti,

Katedra románskych a slovanských jazykov Vám ponúka možnosť absolovania prípravného kurzu na skúšku a po jej úspešnom vykonaní získanie Diplomu z odbornej francúzštiny DFP.

Uzávierka prihlášok je 26.2.2018.

Kompletné informácie nájdete v priloženom letáku.

S pozdravom,

Sekretariát KRaSJ