Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EUBA,

srdečne Vás vsetkých pozývam na zasadnutie Akademickej obce FAJ EUBA, ktoré sa bude konať dňa 12. 12. 2018 o 13:00 hodine v Spoločenskej miestnosti V1. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Teším sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti FAJ,

dovoľujeme si Vás informovať o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 zo dňa 24. 10. 2018 prostredníctvom priloženej zápisnice.

S pozdravom a prianím príjemného dňa,

AS FAJ

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte nám informovať Vás o nadchádzajúcej edícii - Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility" v termíne 8.-12.4.2019.

 

The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic and WU (Vienna University of Economics and Business), Austria

organize a Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility".

It is our pleasure to invite you to the Joint International Week 2019 at The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, and at WU (Vienna University of Economics and Business), Austria, which will take place from 8 to 12 April 2019. This event aims to bring together staff from both universities and partner institutions in order to strengthen international networks and exchange ideas.

For more details, please, click on following link:

https://internationalweek.euba.sk/

http://staffmobility.eu/staffweek/joint-international-week-2019-new-trends

We look forward to meeting you in Bratislava and Vienna!

Program

 
 

Vážení členovia Akademickej obce FAJ EUBA,

dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na predvolebné zhromaždenie členov Akademickej obce FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018, t. j. v stredu o 13:00 hod. v Spoločenskej miestnosti V1 za účelom predstavenia kandidátov na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022.

Bližšie informácie o programe nájdete v priloženej pozvánke.

Životopisy kandidátov:

Radoslav Štefančík

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

 

 

Vážení členovia Akademickej obce FAJ,

dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné zasadnutie novovzvoleného AS FAJ EUBA, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 o 12:35 v Spoločenskej miestnosti V1.

Bližšie informácie o programu sú súčasťou priloženej pozvánky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať v mene pani prodekanky Némethovej o výzve pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobilitu Erasmus + na akademický rok 2018/2019.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú resp. zamestnaneckú mobilitu  2018/2019.

Výberové konanie pedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby a pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia bude prebiehať osobitne na jednotlivých fakultách v kompetencii prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Všetci záujemcovia o mobilitu (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní k prihláške k výberovému konaniu doručiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť, nakoľko hodnotenie výberového procesu bude priamo korešpondovať s konkrétnym programom v danej destinácii, ktorú si potenciálny účastník mobility uvedie do prihlášky.

Vaše prihlášky prosím doručujte do 19. októbra 2018 na RMV FAJ EUVA (D2.35).

 

Milé študentky, milí študenti,

rozhodnutie o pridelení ubytovania na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milé študentky, milí študenti,

bodové hodnotenie súčasných študentov FAJ, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Dňa 26.4.2021 sa konalo fakultné kolo ŠVOČ s nasledovnými výsledkami:

1. stupeň štúdia:

1. Paulína Hrdinová

2. Laura Borbášová

3. Nina Tupá

 

2. stupeň štúdia:

1. Adriana Dvoršťáková

1. Richard Patch

Študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v univerzitnom kole!