Vážení študenti,

v mene Veľvyslanectva Japonska v SR si Vás dovoľujeme informovať o vypísaní výberových konaní na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch prostredníctvom JICE/EFIL.

Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“.

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta. Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 3 a 5. Po zaslaní elektronickej prihlášky sa následne budú vybraní uchádzači musieť osobne zúčastniť výberového konania v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava).  

Skupina 3 (Téma: Ekonómia a biznis) v termíne 10. - 19. december 2019 (uzávierka: 15. október 2019)

Skupina 5 (Téma: Veda a technika) v termíne 3. – 11. marec 2020 (uzávierka: 20. január 2020)

Prihlášky pre obe skupiny je nutné podať online prostredníctvom linku: https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

V prípade potreby dodatočných informácii nás prosím kontaktujte na doleuvedenej e-mailovej adrese al. tel. číslach.

S úctou, 

PhDr. Zuzana Ondrejková Želinská

Senior Specialist pre záležitosti kultúry a PR

在スロバキア日本国大使館 Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné nám. 2 813 27 Bratislava 1  

Tel.:      02-5980-0101, 100

Fax:      02-5443-2771

E-mail:                

  

Vážení študenti,

v mene Oddelenia medzinárodnej spolupráce by sme Vás radi touto cestou informovali, že Ekonomická univerzita v Bratislave bola opäť pozvaná na medzinárodnú súťaž International Business Plan Competition 2019 do Južnej Kórei. Súťaž je pre študentov Bc. štúdia. Študenti sa môžu  prihlásiť u Ing. Galanovej do 20.7.2019.

Ďalšie informácie nájdete na:  https://www.euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1706-international-business-plan-competition-2019

S pozdravom,

RMV FAJ

Zapoj sa do projektu CEC –Central Europe Connect a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Výsledky ŠVOČ 2018/2019

Poradie umiestnenia prác našich študentov vo fakultnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019 je nasledovné:

1. Marko Krajči

2. Bc. Erik Jurča

3. Bc. Andrej Kiner

4. Lucia Litavcová

Komisia sa po porade zhodla v tom, že FAJ bude na univerzitnej úrovni reprezentovať Marko Krajči za bakalárske štúdium a Erik Jurča za magisterské štúdium.

Referát pre vedu a výskum

IMG 20190415 091413 upr

IMG 20190415 092913 upr

IMG 20190415 095202 upr

IMG 20190415 100636 uor

IMG 20190415 103332 upr

 

V týchto dňoch vedúce jednotlivých katedier FAJ informujú vyučujúcich o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a pedagogických pracovníkov zo zimného semestra akademického roka 2018/2019. Učiteľky a učitelia s výrazne zlými výsledkami absolvujú pohovor s členmi vedenia fakulty, v prípade, ak sa budú nedostatky opakovať, dôjde k ďalším pracovnoprávnym opatreniam. Naopak, učiteľky a učitelia s vynikajúcimi výsledkami z hodnotenia budú vedením fakulty v rámci možností, ktoré školstvu tento štát poskytuje, motivovaní k ďalšej pozitívnej práci. Vedenie fakulty ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa do hodnotenia zapojili, pretože spätnú väzbu považujeme za mimoriadne dôležitý motivačný faktor v našom kariérnom napredovaní. Zodpovedné hodnotenie je podľa nás dôležitý faktor v budovaní dôvery medzi študentmi a učiteľmi. Zároveň privítame, keď poslucháči budú k hodnoteniu pristupovať  mimoriadne zodpovedne, napríklad aj tým, že si nebudú  zamieňať mená učiteľov. Zároveň predpokladáme, že k hodnoteniu učiteliek a učiteľov pristupujú študentky a študenti po splnení si všetkých študijných povinností, vrátane pravidelnej účasti tak na seminároch, ako aj prednáškach.

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Radoslav Štefančík

dekan fakulty

Milí študenti,

v utorok 16.4.2019 o 12:45 sa bude konať v spoločenskej miestnosti V2 Infoseminár k „Erasmus pre mladých podnikateľov“. Seminár bude o príležitostiach pre študentov s podnikateľskými ambíciami a plánmi naštartovať svoj biznis formou finančnej pomoci z EÚ.

Bližšie informácie nájdete TU.

S pozdravom,

RMV FAJ

 

 

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, v mene pani prodekanky Zsapkovej, o dodatočnej výzve na podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus + štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Potrebné informácie nájdete v prílohe "Dodatočná výzva ...."

Zoznam voľných univerzít v rámci programu Erasmus + štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020 nájdete v prílohe “Zoznam voľných partnerských univerzít 2019/2020.”

Prajeme Vám pekný deň.

RMV FAJ