Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky a študenti,

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 24. apríla 2020 vydáva

opatrenie rektora č. 6/2020

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 5/2020 vydané dňa 24. marca 2020.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, 

v mene predsedníčky Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Mgr. Jany Kucharovej, PhD. a dekana fakulty doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol. Ph.D. si Vás touto cestou dovoľujeme srdečne pozvať na zasadnutie Akademickej obce FAJ, ktoré sa uskutoční

dňa  11. 12. 2019 (streda) o 13:00 hod.

v Spoločenskej miestnosti (Výučba 2)

Pozvánka a program

 

S pozdravom a prianím príjemného dňa,

AS FAJ

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo ocenil na zasadnutí Kolégia rektora v pondelok 8. júla 2019 študentov Cenou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) za rok 2019.

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019

I. stupeň štúdia

Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal za 1. miesto:

  • Bc. Marko Krajči s prácou Les Templiers: les banquiers du Moyen Âge – Templári: bankári stredoveku“, absolvent 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

 

II. stupeň štúdia

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získal:

  • Mgr. Erik Jurča, absolvent 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov.

 

Študentom srdečne gratulujeme!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujem si Vás informovať o výsledkoch voľby do AS EUBA za FAJ EUBA, ktorá sa uskutočnila dnes - 30. apríla 2019:

 

PROTOKOL o výsledku volieb na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2019 – 2023 za FAJ EUBA

PROTOKOL o výsledku volieb na kandidátov za člena študentskej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2019 – 2023 za FAJ EUBA

 

S prianím príjemného dňa,

PhDr. Jana Pospíšilová

predsedníčka volebnej komisie na voľbu členov AS EU v Bratislave za FAJ EU v Bratislave

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o projekte Central Europe Connect, ktorý sa bude konať 31.3.-6.4.2019 na našej univerzite.

Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.

S prianím pekného dňa,

RMV FAJ EUBA

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EUBA,

srdečne Vás vsetkých pozývam na zasadnutie Akademickej obce FAJ EUBA, ktoré sa bude konať dňa 12. 12. 2018 o 13:00 hodine v Spoločenskej miestnosti V1. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Teším sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti FAJ,

dovoľujeme si Vás informovať o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 zo dňa 24. 10. 2018 prostredníctvom priloženej zápisnice.

S pozdravom a prianím príjemného dňa,

AS FAJ

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte nám informovať Vás o nadchádzajúcej edícii - Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility" v termíne 8.-12.4.2019.

 

The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic and WU (Vienna University of Economics and Business), Austria

organize a Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility".

It is our pleasure to invite you to the Joint International Week 2019 at The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, and at WU (Vienna University of Economics and Business), Austria, which will take place from 8 to 12 April 2019. This event aims to bring together staff from both universities and partner institutions in order to strengthen international networks and exchange ideas.

For more details, please, click on following link:

https://internationalweek.euba.sk/

http://staffmobility.eu/staffweek/joint-international-week-2019-new-trends

We look forward to meeting you in Bratislava and Vienna!

Program