Milé študentky, milí študenti, členovia akademickej obce FAJ EUBA,

pozývame Vás na voľby do študentskej časti AS EUBA za FAJ EU, ktoré sa uskutočnia 05. apríla 2023 (streda) od 12.30h do 13.00h na FAJ EUBA v zasadačke dekana FAJ EUBA.

Návrhy na kandidátov za členov AS EUBA za študentskú časť akademckej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce FAJ EUBA dňa 29. marca 2023 od 12.30h do 13.00h v zasadačke dekana FAJ EUBA členom volebnej komisie priamo do rúk.

Milé študentky, milí študenti,

bodové hodnotenie súčasných študentov FAJ, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2022/2023 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek nejasností a doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na  do 6.6.2022.

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma.  

Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu.

K tomu patrí aj absolventská stáž, na ktorú je nutné prihlásiť sa počas štúdia.

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. Vycestovať teda môžete kedykoľvek počas toho roka.

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4.2022 na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž Erasmus+

Tešíme sa na spoluprácu. 

WorkSpaceEurope

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás informovali o ponuke vycestovať na zahraničnú mobilitu prostredníctvom spoločnej siete univerzít s názvom TRANS-Transkulturelle Kommunikation und Translation programu CEEPUS. 

Aktuálne nominácie našich študentov na najbližšie obdobie:

Univerzita v Maribore, Slovinko - Lenka Račeková, Viktória Ružbarská (LS 2021/22)

Univerzite vo Viedni, Rakúsko - Diana Gajdosík, Eszter Somogyiová, Monika Ježíková, Simona Ježíková a Esther Vavrová. 

Univerzite v Čiernej Hore (Montenegro) - 1 voľné miesto - neobsadené

Ďalšie partnerské univerzity v rámci uvedenej  siete sú Rijeka (Chorvátsko), Sofia (Bulharsko), Belehrad (Srbsko), Skopje (Macedónsko), České Budejovice (ČR), Innsbruck (Rakúsko), Poznań (Poľsko), Ljubljana (Slovinsko), Zadar (Chorvátsko), Prishtina (Kosovo), Niksić (Montenegro), Novi Sad (Srbsko), Timisoara (Rumunsko), Koper (Slovinsko), Tuzla (Bosna a Hercegovina). 

V prípade záujmu o mobilitu na partnerských univerzitách v rámci tejto siete CEEPUS môžete kontaktovať koordinátora z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ EUBA (), prípadne vyhľadať si informácie na oficiálnej  webstránke CEEPUS (www.ceepus.info) alebo na stránke Národnej kancelárie pre program CEEPUS, spravovanej SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) - https://ceepus.saia.sk/. 

O možnostiach mobilít na nasledujúci akademický rok do konkrétnych destinácií vás budeme včas informovať. 

Pred vycestovaním sú študenti povinní splniť náležitosti uvoľnenia zo štúdia v zmysle študijného poriadku.

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

Katedra jazykovedy a translatológie

Milé študentky, milí študenti,
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad usporadúva v piatok 26. 11. 2021 v čase od 9:30 - 13:15 videokonferenciu o preklade a práci na DGT pre univerzity v strednej a východnej Európe. 
Bude sa debatovať o preklade, a práci na DGT, o pomôckach prekladateľa, a čo možno najviac zaujme práve vás - o možnosti stážovať, alebo ak budete chcieť - aj pracovať - v Bruseli:) Bližšie info v priloženom programe.
Zároveň vám posielam odkaz na pripojenie sa na piatkovú konferenciu:
 

DGT WEBEX-1 is inviting you to a scheduled Webex meeting.

Friday 26 November 2021

9:30 | (UTC+02:00) Brussels

Join meeting

Ak budete mať nejaké otázky, môžete ich adresovať účastníkom priamo na konferencii naživo cez kameru, alebo (hanblivejší:)) cez čet, alebo ich dokonca zaslať skôr mne alebo rovno organizátorke. Privítajú tieto otázky, aby vedeli, čo Vás z oblasti prekladu aktuálne zaujíma. 
Teším sa na vás v piatok online.

Mgr. Dominika Vargová, PhD. odborná asistentka

Katedra jaykovedy a translatológie

Milé študentky, milí študenti, 

z dôvodu zajtrajšieho rektorského voľna, nastala zmena v dátume podujatia International Study Abroad Fair. Podujatie sa uskutoční o týždeň neskôr 23.11.2021 v rovnakom čase 12:30 cez aplikáciu MS TEAMS (kód: h630en2)

Link na oznam o podujatí: International Study Abroad Fair 2021 winter semester - Ekonomická univerzita v Bratislave (euba.sk)

Ďakujeme za pochopenie.

3

 

4