Načítavam stránku...
Milí študenti, 
 

Agentúra SAAIC vypracovala návod určený študentom slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať. V návode sú uvedené praktické príklady, ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

 
Prajem Vám pekný deň. 
 
S pozdravom
Ildikó Némethová 
Informácia pre Erasmus+ koordinátorov na slovenských vysokých školách - aktualizované od SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 
Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.
Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).
V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.
Týmto Vás žiadame, aby ste bezodkladne zverejnili túto informáciu na svojich webových stránkach a zároveň kontaktovali jednotlivcov, ktorých Vaša inštitúcia vyslala na mobilitu a informovali ich o tejto situácii.
Zároveň Vás týmto informujeme, že národná agentúra poskytne MŠVVaŠ SR kontakty na Vás/Vašu inštitúciu za účelom identifikovania účastníkov mobilít a rýchlejšej komunikácie.
Zároveň Vás žiadame, aby ste na svojich stránkach aktualizovali informácie týkajúce sa núdzového stavu:
MV SR: vyhlásenie núdzového stavu
ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR
verejná vyhláška
MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Milí študenti,

v mene Oddelenia medzinárodnej mobility si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie Welcome Back, ktoré sa uskutoční 2. 3. 2020 so začiatkom o 12:15 v Spoločenskej miestnosti V2 (oproti bufetu v Novej budove). 

V rámci podujatia by sme radi prezentovali program ERASMUS+ študentom, ktorí sa ešte mobility nezúčastnili a tiež tým z Vás, ktorí by mali záujem

vycestovať na štúdium cez prestížne partnerské univerzity vrátane programu Erasmus+ KA107 (aktuálne Albánsko, Ukrajina, Čína). 

Chýbať nebudú zaujímavé prezentácie študentov, ktorí sa Erasmus+ programu zúčastnili a tiež si budete môcť vypočuť a zapojiť sa do diskusie 

so študentami zo zahraničia, ktorí si pre Vás pripravili informácie o ich krajine a univerzite, z ktorej prišli. 

Na záver podujatia bude prednáška o francúzskom vysokoškolskom systéme a možnostiach štúdia vo Francúzsku.

Na podujatí budú aj info stolíky jednotlivých krajín, kde môžete  stretnúť zahraničných študentov. 

Tešíme sa na Vás!

Oddelenie medzinárodnej mobility

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku. Táto ponuka je určená hlavne pre spoločensky angažovaných študentov a doktorandov všetkých odborov zo Slovenskej republiky.

Podmienky výberového konania a ďalšie náležitosti k získaniu štipendia nájdete v prílohe a na www.kas.de/web/slowakei/statische-inhalte-detail/-/content/stipendia-1 
 
S pozdravom,

RMV FAJ 
 
 

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Povinná dokumentácia  k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilita ─ stáž

  1. kompletne vyplnená oficiálna prihláška Erasmus+ (Student Application Form); študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

  1. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
  2. motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
  3. výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument podpisom potvrdí študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému

Termín na  prihlasovanie je 15.12.2019.

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Erasmus stáž výzva december 2019

Milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na podujatie International Study Fair, ktoré sa bude konať 5. novembra 2019 v miestnosti V2 od 10:30 do 13:30.

Bližšie informácie nájdete TU.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

RMV FAJ

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D., si vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka Fakulty aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční dňa 23. 10. 2019 (streda) o 12,45 v miestnosti C1.07. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Študijné oddelenie FAJ

Pozvánka

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?