Prihlasovanie na stáž OECD v akad. roku 2021/2022 je otvorené!

Využi skvelú príležitosť a zúčastni sa stážového programu v OECD!

Cieľom stážového programu OECD je dať šancu mladým, šikovným a motivovaným študentom ako si TY pracovať na konkrétnych projektoch vo svojom študijnom odbore v medzinárodnom prostredí.

Stáž je možné vykonávať na diaľku alebo v hybridnej forme (kombinácia fyzickej a virtuálnej mobility), finálna forma realizácie mobility závisí od dohody s OECD a aktuálnej situácie ovplyvnenej vírusovým ochorením COVID-19.

Konečné rozhodnutie či nominovaní študenti Ekonomickou univerzitou v Bratislave získajú ponuku na stáž je na rozhodnutí OECD.

Minimálne požiadavky:

  • Uchádzači musia byť študentmi denného štúdia po dobu stáže v odbore alebo oblasti súvisiacej s prácou OECD (ďalšie podrobnosti nájdete v zozname oddelení a pracovísk).
  • Plynulá znalosť anglického a / alebo francúzskeho jazyka.
  • Kandidát musí absolvovať v stáž v minimálnej dĺžke jeden mesiac/plný úväzok (40 hodín týždenne). Dĺžka stáže je obmedzená na šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia až na maximálne dvanásť mesiacov.

K prihláseniu je potrebné zaslať mailom  do 1. novembra 2021:

  • životopis – CV v angličtine;
  • motivačný list v angličtine;
  • výpis známok (v slovenčine)za celú dĺžku štúdia – požiadajte o výpis Vaše študijné oddelenie.

Tak neváhaj a prihlás sa!

Milí študenti, 

v spolupráci s novou platformou pre Erasmus+ praktické stáže myinternship.eu sme pre Vás pripravili zaujímavý webinár, kde Vám bližšie predstavíme túto novú a dynamickú platformu s rozmanitou ponukou zahraničných stáží. Ďalej sa dozviete všetky potrebné informácie ako sa na stáž prihlásiť a čo všetko potrebujete, aby ste na Erasmus+ praktickú stáž mohli vycestovať.

Tak sa prihláste na náš webinár a my Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Kedy: 29. september 2021 (streda)

Čas: 12:30 hod

Pre prihlásených účastníkov máme na záver pripravený malý bonus😊.

Webinár sa uskutoční prostredníctvom online platformy MS TEAMS, pre vstup do skupiny s názvom Webinár Erasmus+ praktické stáže + nová platforma myinternship.eu, použite Vaše univerzitné emailové konto, prihlasovací kód: nmt7x9y

Tešíme sa na Vás!

erasmus staz 2021 webinar upr

Milé študentky, milí študenti,
 
dovoľte mi, prosím, informovať Vás v mene pani prodekanky doc. Némethovej o dodatočnej výzve na Erasmus+ štúdium pre LS 2021/2022.
Všetky informácie nájdete v priložených dokumentoch, prosím o venovanie zvýšenej pozornosti príprave podkladov do výberového konania v zmysle bodov v priloženej výzve, došlo tam k niekoľkým menším zmenám (napr. motivačné listy a CV sa už nezasielajú v  slovenskom jazyku, ale len v 2 jazykoch: AJ + v druhom jazyku Vašej aprobácie /NJ, ŠJ, NJ/; dokumenty sa posielajú kompletne len emailom, prihláška sa podpisuje elektronicky a pod.).

Zoznam voľných univerzít

Termín uzávierky na prihlasovanie je 21. september 2021.
V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
 

S pozdravom,

RMV

plagt sj

plagt aj

 

konečné pridelenie ubytovania na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na  .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milé študentky, milí študenti,

bodové hodnotenie budúcich študentov FAJ bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milé študentky, milí študenti,

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EU V BRATISLAVE organizuje a ponúka jednosemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL.

Výučba v kurze bude prebiehať ONLINE 2x týždenne s DAAD lektorom a vyučujúcim z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ. Celková výmera kurzu je 90 hodín. Kurz začne 21.09.2021.

Písomná a ústna skúška bude na EU v spolupráci s DSIHK (Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora). Za skúšku sa platí osobitne. Skúšať budú renomovaní odborníci z hospodárskej praxe a učitelia FAJ. Certifikát má platnosť vo všetkých krajinách EÚ.

Prihlásiť sa môžu študenti s dobrými znalosťami nemeckého jazyka B2/C1 alebo adekvátnou skúškou.

Poplatok za celý kurz je 150.- EUR (študenti), 200.- EUR (pracujúci)

Upozornenie: Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 12 účastníkov. Pri svojvoľnom odstúpení z kurzu, poplatok nevraciame späť.

Kontakt: ; 

 

Milé študentky, milí študenti,

rozhodnutie o pridelení ubytovania na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ

Milé študentky, milí študenti,

bodové hodnotenie súčasných študentov FAJ, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na .

S pozdravom,

ŠP FAJ