Milé študentky, milí študenti, 

prosíme Vás, aby ste venovali zopár minút svojho času vyplnením prieskumu, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl vo vysokoškolskom prostredí. Odpovede aj s údajmi zostanú anonymné.

Naša iniciatíva je súčasťou projektu Erasmus plus EDU FIT- INCLUSIVE SOCIAL EDUCATION FIT FOR HEALTHY LIFE-STYLE: PREVENTING OBESITY IN YOUNG ADULTS No 2023-1-SI01-KA220-HED-000154000), ktorý koordinuje Univerzita v Maribore a na ktorom spolupracujú partneri z ďalších krajín: Chorvátsko,  Portugalsko, Slovensko a Nórsko. Tento projekt finančne podporila Európska únia s cieľom zmapovať stravovacie návyky študentov, zistiť záujem o vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu a zlepšiť životný štýl študentov prostredníctvom dostupných a udržateľných zdrojov online.

Milé študentky, milí študenti,

počet pridelených bodov pre novoprijatých študentov FAJ (budúci prvý a štvrtý ročník), ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2023/2024 nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na ubytovanie

S pozdravom,

ŠP FAJ