Milé študentky, milí študenti,

potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

Milé študentky, milí študenti,

dňa 09.03.2021 organizuje Oddelenie medzinárodnej mobility on-line podujatie International Study Abroad Fair, ktorého cieľom je propagácia  študijných pobytov a poskytnutie informácií o partnerských univerzitách.