KULTÚRNA A EMOČNÁ INTELIGENCIA NAPRIEČ KULTÚRAMI PROMINENCE TRETÍ INTENZÍVNY PROGRAM ONLINE NA UNIVERZITE SAVOIE MONT BLANC VO FRANCÚZSKU

Viac ako 40 študentov a 8 vysokoškolských pedagógov zo 6 európskych univerzít sa zúčastnilo online 3. intenzívneho programu PROMINENCE (PROmoting MINndful ENcounters through intercultural Comptence and Experience) na Univerzite Savoie Mont Blanc vo Francúzsku od 16. novembra do 18. novembra 2020 v rámci programu Erasmus + K2 strategické partnerstvá.

Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Andrej Kalász, Lucia Petrovicsová, Magdaléna Biščová, Adriana Dvorštáková.

Milí študenti,

na Vašom názore nám záleží, preto Vás prosíme o pár minút Vášho času na vyplnenie ankety.

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu spoluprácu!

18. septembra 2020 sa nadšené dobrovoľníčky a dobrovoľníci – zamestnanci aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili obľúbenej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 organizovanej Nadáciou Pontis.

Partnerský projekt „Prekračovanie hraníc“

V letnom semestri 2020 sa študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov so zameraním na lingvistiku a translatológiu) zúčastnili na seminárnom diskusnom fóre (pod vedením DAAD-lektorky Suzany Vezjak) v spolupráci s Centrom interkultúrneho vzdelávania na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou zrealizovali zaujímavý partnerský projekt.

Srdečne Vás pozývame dňa 6. novembra 2020 na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času XI“.

The 11th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 6th November 2020.