Počas týždňa od 24. októbra do 28. októbra 2022 sa multidisciplinárna a multikultúrna skupina študentov zo 7 európskych krajín (Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Fínsko) zúčastnila hybridného intenzívneho programu (Blended Intensive Programme) s názvom Boost Your Digital Storytelling Skills na Fakulte obchodu, hotelierstva a cestovného ruchu na Budapest Business School v Budapešti.