KULTÚRNA A EMOČNÁ INTELIGENCIA NAPRIEČ KULTÚRAMI PROMINENCE TRETÍ INTENZÍVNY PROGRAM ONLINE NA UNIVERZITE SAVOIE MONT BLANC VO FRANCÚZSKU

Viac ako 40 študentov a 8 vysokoškolských pedagógov zo 6 európskych univerzít sa zúčastnilo online 3. intenzívneho programu PROMINENCE (PROmoting MINndful ENcounters through intercultural Comptence and Experience) na Univerzite Savoie Mont Blanc vo Francúzsku od 16. novembra do 18. novembra 2020 v rámci programu Erasmus + K2 strategické partnerstvá.

Našu univerzitu reprezentovali študenti Fakulty aplikovaných jazykov: Andrej Kalász, Lucia Petrovicsová, Magdaléna Biščová, Adriana Dvorštáková.

Milí študenti,

na Vašom názore nám záleží, preto Vás prosíme o pár minút Vášho času na vyplnenie ankety.

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu spoluprácu!

Rektor EU v Bratislave, dekani jednotlivých fakúlt a krízový štáb EU v Bratislave na základe odporúčaní verejných autorít na svojom zasadnutí dňa 29. 9. 2020 rozhodli o začatí výučby 5. 10. 2020 dištančnou formou. Rektor EU v Bratislave a dekani jednotlivých fakúlt vyjadrujú však presvedčenie, že priamy kontakt učiteľa so študentmi je pre kvalitné ekonomické vzdelávanie z hľadiska jeho kvality nenahraditeľný ani modernými informačno-komunikačnými technológiami. Preto vyjadrujú nádej, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sa výučba mohla čoskoro realizovať v plnohodnotnej prezenčnej forme.

18. septembra 2020 sa nadšené dobrovoľníčky a dobrovoľníci – zamestnanci aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili obľúbenej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 organizovanej Nadáciou Pontis.