Milé kolegyne, milí kolegovia, členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FAJ EUBA, 

pozývame Vás na voľby do zamestnaneckej časti AS EUBA, ktoré sa uskutočnia 05. apríla 2023 (streda) od 12.30h do 13.00h na FAJ EUBA v zasadačke dekana FAJ EUBA.

Návrhy na kandidátov do AS EUBA za zamestnaneckú časť akademckej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce dňa 29. marca 2023 od 12.30h do 13.00h v zasadačke dekana FAJ EUBA členom volebnej komisie priamo do rúk.

 

Protokol o etablovaní volebných komisií

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov zamestnaneckej časti AS EUBA

Výzva na podávanie návrhov na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA

Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS EUBA

Súhlas navrhnutého kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS EUBA

Protokol o overení návrhov na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2023-2027 za FAJ EUBA

Protokol o výsledku volieb na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2023 –2027 za FAJ EUBA zo dňa 05.04.2023

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu,

S pozdravom,

Volebná komisia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.